REPERTOAR GDK GAVELLA

7.9. 20:00

Po motivima drame Elvisa Bošnjaka : Srce veće od ruku

Tamara Damjanović
8.9. 20:00

Po motivima drame Elvisa Bošnjaka : Srce veće od ruku

Tamara Damjanović
9.9. 20:00

Po motivima drame Elvisa Bošnjaka : Srce veće od ruku

Tamara Damjanović
14.9. 20:00

Filip Šovagović : Tesla Anonimus

Filip Šovagović
15.9. 20:00

Filip Šovagović : Tesla Anonimus

Filip Šovagović
16.9. 20:00

Filip Šovagović : Tesla Anonimus

Filip Šovagović
21.9. 19:30

Joël Pommerat : Ponovno ujedinjenje dviju Koreja

Paolo Magelli
22.9. 19:30

Joël Pommerat : Ponovno ujedinjenje dviju Koreja

Paolo Magelli
23.9. 19:30

Joël Pommerat : Ponovno ujedinjenje dviju Koreja

Paolo Magelli
25.9. 19:30

Joël Pommerat : Ponovno ujedinjenje dviju Koreja

Paolo Magelli
27.9. 19:30

Tena Štivičić : Nevidljivi

Matjaž Pograjc
28.9. 19:30

Tena Štivičić : Nevidljivi

Matjaž Pograjc
28.9. 22:00

Filip Šovagović : Tesla Anonimus

Filip Šovagović
29.9. 19:30

Tena Štivičić : Nevidljivi

Matjaž Pograjc
29.9. 22:00

Filip Šovagović : Tesla Anonimus

Filip Šovagović
30.9. 19:30

Joël Pommerat : Ponovno ujedinjenje dviju Koreja

Paolo Magelli