REPERTOAR GDK GAVELLA

22.10. 19:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
24.10. 19:30

Moliere : Umišljeni bolesnik

Krešimir Dolenčić
25.10. 19:30

Kay Pollak : Kao na nebu

Rene Medvešek
26.10. 19:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
27.10. 19:30

Eduardo De Filippo : Filumena Marturano

Dražen Ferenčina
28.10. 19:30

Tracy Letts : Kolovoz u okrugu Osage

Slađana Kilibarda
29.10. 20:00

Kay Pollak : Kao na nebu

Rene Medvešek
31.10. 19:30

Eduardo De Filippo : Filumena Marturano

Dražen Ferenčina
3.11. 20:00

Moliere : Umišljeni bolesnik

Krešimir Dolenčić
4.11. 19:30

Vlado Gotovac : MOJ SLUČAJ

Boris Svrtan
5.11. 19:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
7.11. 19:30

Moliere : Umišljeni bolesnik

Krešimir Dolenčić
8.11. 19:30

Ante Kovačić/Dario Harjaček : U registraturi

Dario Harjaček
9.11. 11:00

Ante Kovačić/Dario Harjaček : U registraturi

Dario Harjaček
10.11. 19:30

Moliere : Umišljeni bolesnik

Krešimir Dolenčić
11.11. 18:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
12.11. 19:30

Tracy Letts : Kolovoz u okrugu Osage

Slađana Kilibarda
13.11. 19:30

Roger Rueff : VELIKA ZVJERKA

Slavica Knežević
14.11. 20:00

Moliere : Umišljeni bolesnik

Krešimir Dolenčić
15.11. 19:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
16.11. 19:30

Ante Kovačić/Dario Harjaček : U registraturi

Dario Harjaček
17.11. 19:30

Eduardo De Filippo : Filumena Marturano

Dražen Ferenčina
18.11. 19:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
18.11. 21:30

Vlado Gotovac : MOJ SLUČAJ

Boris Svrtan
19.11. 19:30

Eduardo De Filippo : Filumena Marturano

Dražen Ferenčina
19.11. 21:30

Vlado Gotovac : MOJ SLUČAJ

Boris Svrtan
21.11. 19:30

Mislav Brečić : Malena

Mislav Brečić
22.11. 19:30

Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu : Gospođa Bovary

Saša Božić
25.11. 19:30

Kay Pollak : Kao na nebu

Rene Medvešek
26.11. 19:30

Kay Pollak : Kao na nebu

Rene Medvešek